מיקוד ניצני עוז, מיקוד דואר ישראל חדש

שאלה

תשובה לשאלה: מיקוד ניצני עוז, מיקוד דואר ישראל חדש
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013החל מתחילת שנת 2013 המיקוד של ניצני עוז הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).בבקשה, המיקוד של ניצני עוז > 4283600