מיקוד דואר שבי ציון

שאלה

מי יודע מהו מיקוד הדואר החדש של שבי ציון?

תשובה לשאלה: מיקוד דואר שבי ציון
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013המיקוד של שבי ציון באמת השתנה לאחרונה, לישובים קטנים נוספו 2 אפסים למיקוד. (קישור למידע).זה המיקוד החדש של שבי ציון> 2280600