מיקוד דואר צור יצחק

שאלה

מי יודע מה המיקוד החדש של צור יצחק? אני מתכוון כמובן למיקוד דואר ישראל.

תשובה לשאלה: מיקוד דואר צור יצחק
מיקוד הדואר הישן הוחלף בתחילת שנת 2013טוב שאתה שואל, כי המיקוד של צור יצחק השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).הנה מיקוד דואר ישראל החדש של צור יצחק > 4580800