מיקוד דואר ישראל חדש של פרי גן

שאלה

שמעתי ששינו את מיקוד הדואר, מישהו יודע מה המיקוד החדש של פרי גן?

תשובה לשאלה: מיקוד דואר ישראל חדש של פרי גן
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013משנת 2013 מיקוד הדואר הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).הנה מיקוד דואר ישראל החדש של פרי גן > 8549000