מיקוד דואר ישראל חדש של נווה אטי"ב

שאלה

מעוניין לדעת מהו המיקוד החדש של נווה אטי"ב?

תשובה לשאלה: מיקוד דואר ישראל חדש של נווה אטי"ב
ב2013 שינתה רשות הדואר את המיקודטוב שאתה שואל, כי המיקוד של נווה אטי"ב השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור נווה אטי"ב הוא: 1249300