מיקוד דואר חדש של סאג'ור

שאלה

מי יודע מהו מיקוד הדואר החדש של סאג'ור?

תשובה לשאלה: מיקוד דואר חדש של סאג'ור
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013משנת 2013 מיקוד הדואר הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).בבקשה, המיקוד של סאג'ור > 2013000