מיקוד דואר חדש של מרחביה (קיבוץ)

שאלה

מי יודע מהו מיקוד הדואר החדש של מרחביה (קיבוץ)?

תשובה לשאלה: מיקוד דואר חדש של מרחביה (קיבוץ)
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013טוב שאתה שואל, כי המיקוד של מרחביה (קיבוץ) השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור מרחביה (קיבוץ) הוא: 1910000