מה מדברים בניגריה? מהי השפה המדוברת של ניגריה?

שאלה
למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בניגריה?ממה שאני יודע הרי שבניגריה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בניגריה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בניגריה? 


תשובה לשאלה: מה מדברים בניגריה? מהי השפה המדוברת של ניגריה?בטבלה הבאה ניתן לצפות בנתוני חלק מהשפות המדוברות בניגריה:

 


שפה קוד שפה שם שפה בעברית סטטוס אחוז דוברים מידע באנגלית מידע בעברית
English en אנגלית שפה רשמית 75% קישור קישור
Nigerian Pidgin pcm ניגרית פידג'ית 21% קישור
Yoruba yo יורובה שפה רשמית 13% קישור
Igbo ig יגבו 13% קישור
Hausa – Latin ha_Latn האוסה (לטינית) 13% קישור קישור
Nigerian Fulfulde fuv פולפלדית ניגרית 6.7% קישור
Tiv tiv טיב 1.6% קישור
Ibibio ibb איביביו 1.4% קישור
Efik efi אפיק 1.4% קישור
Hausa – Arabic ha_Arab האוסה (ערבית) 1% קישור קישור
Bini bin ביני 0.7% קישור
Jju kaj ג'ו 0.2% קישור
Tyap kcg טייאפ 0.1% קישור
Arabic ar ערבית 0.1% קישור קישור
Atsam cch אטסמית קטן מ0.1% קישור
Amo amo אמואית קטן מ0.1% קישור


 


שפה רשמית הינה שפה שהוחלט על מעמדה באופן רשמי.
התאור בסוגריים לצד שם השפה, מציין את סמלי האלף בית שבשימוש. לדוגמה אוזבקית (לטינית) ואוזבקית (קירילית) מציינים שימוש באלף בית הלטיני והקירילי בשפה האוזבקית.


 


אחוז האוריינות (ידיעת קרוא וכתוב) בניגריה עומד על 61% (אחוז מאוכלוסיית הבוגרים).


 


מידע נוסף על שפות המדוברות בניגריה ראה בקישורים הבאים:

פרופיל כללי של השפות בניגריה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.


תקצירי מידע אודות השפות השונות בניגריה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.


מפות התפלגות השפות השונות במדינה – קישור.


 


מקור הנתונים: קישור.