מה מדברים במיקרונזיה? מהי השפה המדוברת של מיקרונזיה?

שאלה
למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במיקרונזיה?ממה שאני יודע הרי שבמיקרונזיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במיקרונזיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית במיקרונזיה? 


תשובה לשאלה: מה מדברים במיקרונזיה? מהי השפה המדוברת של מיקרונזיה?בטבלה הבאה ניתן לצפות בנתוני חלק מהשפות המדוברות במיקרונזיה:

 


שפה קוד שפה שם שפה בעברית סטטוס אחוז דוברים מידע באנגלית מידע בעברית
Chuukese chk צ'וקזית שפה רשמית 30% קישור
Pohnpeian pon פונפאנית שפה רשמית 23% קישור
Kosraean kos קוסריאנית שפה רשמית 7.5% קישור
Yapese yap ייפסית שפה רשמית 6.2% קישור
English en אנגלית שפה רשמית 5% קישור קישור
Ulithian uli אוליתיאנית שפה רשמית 2.8% קישור


 


שפה רשמית הינה שפה שהוחלט על מעמדה באופן רשמי.

 


אחוז האוריינות (ידיעת קרוא וכתוב) במיקרונזיה עומד על 89% (אחוז מאוכלוסיית הבוגרים).


 


מידע נוסף על שפות המדוברות במיקרונזיה ראה בקישורים הבאים:

פרופיל כללי של השפות במיקרונזיה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.


תקצירי מידע אודות השפות השונות במיקרונזיה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.


מפות התפלגות השפות השונות במדינה – קישור.


 


מקור הנתונים: קישור.