מה מדברים באנטארקטיקה? מהי השפה המדוברת של אנטארקטיקה?

שאלה
למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באנטארקטיקה?ממה שאני יודע הרי שבאנטארקטיקה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת באנטארקטיקה ואיזו נחשבת כשפה רשמית באנטארקטיקה? 


תשובה לשאלה: מה מדברים באנטארקטיקה? מהי השפה המדוברת של אנטארקטיקה?בטבלה הבאה ניתן לצפות בנתוני חלק מהשפות המדוברות באנטארקטיקה:

 


שפה קוד שפה שם שפה בעברית סטטוס אחוז דוברים מידע באנגלית מידע בעברית
Unknown Language und שפה לא ידועה 100% קישור


 


 


אחוז האוריינות (ידיעת קרוא וכתוב) באנטארקטיקה עומד על 99% (אחוז מאוכלוסיית הבוגרים).


 


מידע נוסף על שפות המדוברות באנטארקטיקה ראה בקישורים הבאים:

פרופיל כללי של השפות באנטארקטיקה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.


תקצירי מידע אודות השפות השונות באנטארקטיקה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.


מפות התפלגות השפות השונות במדינה – קישור.


 


מקור הנתונים: קישור.