מה יש יותר נשים או גברים בעולם?

שאלה


מי יודע מה יש יותר בעולם גברים או נשים?

תשובה לשאלה: מה יש יותר נשים או גברים בעולם?


בעולם יש קצת יותר גברים מאשר נשים.סה”כ זכרים בעולם: 3,612,452,970.סה”כ נשים בעולם: 3,562,158,614. היחס העולמי בין גברים ונשים הוא 1.014. זאת אומרת שעל כל 1,000 נשים יש 1014 גברים.אבל, יחס המינים משתנה לפי הגיל. בגיל צעיר יותר, יש יותר בנים מאשר בנות ולאחר מכן עם העליה בגיל היחס משתנה לטובת הנשים. סה”כ כמות הגברים והנשים בעולם לפי גיל :גילאי 0-14: גברים – 956,360,171, נשים – 893,629,520.גילאי 15-24: גברים – 613,806,639 נשים – 577,904,561.גילאי 25-54: גברים – 1,478,739,525 נשים – 1,447,244,791.גילאי 55-64: גברים – 298,092,946 נשים – 312,206,795 (יותר נשים מאשר גברים).מעל גיל 65: גברים – 265,453,689 נשים – 331,172,947 (יותר נשים מאשר גברים).  המדינה שבה יש הכי הרבה נשים היא מדינת נאורו (Nauru).בנאורו יש 9,488 אנשים, 4,967 נשים ו-4520 גברים.על כל 100 נשים יש רק 91 גברים בנאורו.על כל 100 בנות שנולדות,  נולדים רק 84 בנים.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html המדינה שבה יש הכי הרבה גברים היא קטאר (Qatar).בקטאר יש 2,123,160 תושבים, 645,337 נשים ו1,477,822 גברים.על כל 100 נשים בקטאר יש 329 גברים.בלידה ההבדל לא כל כך בולט ועל כל 100 לידות של נקבות יש 102 לידות של זכרים.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html