מה זה IRR? קשור לתחום השקעות

שאלה

מה פירוש הקיצור IRR? פירוש במשמעות של השקעות?

תשובה לשאלה: מה זה IRR? קשור לתחום השקעות

הקיצור IRR מציין את הביטוי Internal Rate of Return, ביטוי מתחום ההשקעות שבעברית הוא נקרא: שיעור תשואה פנימי.
שיעור תשואה פנימי הוא מדד המודד את כדאיות ביצוע ההשקעות.
המדד מצביע על יעילותה ואיכותה של השקעה ספציפית, לעומת ערך נוכחי נקי (ענ"נ, NPV) המצביע על ערכה וגודלה.
שיעור התשואה הפנימי של השקעה מייצג את שיעור התשואה האפקטיבי שבו הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה שוה לאפס, ומהווה למעשה ממוצע משוקלל של הריביות[1] במהלך תקופת ההשקעה, המתחשב גם בהשפעת אינפלציה.
השקעה תיחשב להשקעה טובה מרעותה, אם שיעור התשואה הפנימי שלה גבוה משיעור התשואה הפנימי של ההשקעה האלטרנטיבית בעלת סיכון זהה. מכאן שאת שיעור התשואה הפנימי יש להשוות לכל אלטרנטיבה השקעתית בתוספת פרמיית סיכון מתאימה.
באופן כללי, אם שיעור התשואה הפנימי גבוה מעלות ההון, הרי שהפרויקט יעלה את ערך החברה. בהשקעה באגרות חוב, שיעור התשואה הפנימי לרוכשים במחיר השוק מכונה גם תשואה לפדיון.
סירטון הסבר על חישוב IRR באקסל בעברית
https://www.youtube.com/watch?v=4FJE1KGkWGU
סירטון הסבר על IRR באנגלית
https://www.youtube.com/watch?v=7w-UWuDi0fY