מה זה DCR או DSCR או DSR? קשור לתחום הנדלן

שאלה

מי יכול לומר לי מה זה DCR או DSCR או DSR? אני יודע שזה קשור לתחום של נדל"ן אבל, אני לא יודע מה זה.

תשובה לשאלה: מה זה DCR או DSCR או DSR? קשור לתחום הנדלן

DCR או DSCR או DSR הם מונחים מקוצרים עבור הביטוי Debt Service Coverage Ratio שנקרא בעברית יחס כיסוי.
יחס כיסוי הוא מדד מחושב הנותן אינדיקציה לכושר ההחזר של החברה.
יחס הכיסוי נמדד כיחס בין התזרים לפירעון אשראי לסך החזר החוב (קרן וריבית) לתקופה הנבדקת.
יחס כיסוי קטן או שווה לאחד מעיד על קשיים של החברה לפרוע את חובותיה כסדרם בתקופה הנבדקת.
יחס גדול מאחד מציין כי האדם או המוסד הפיננסי הם בעלי הכנסה
מספקת בכדי לשלם את החובות.
בהקשר לנדל"ן הבנקאים משתמשים ביחס זה בכדי להעריך הלוואות לנכסים נושאי הכנסה (נכסים המפיקים הכנסה באופן שוטף).
סירטון הסבר על המונח Debt Service Coverage Ratio
https://www.youtube.com/watch?v=MrlqbSDsSig