מה המיקוד של עצמון שגב? מיקוד דואר ישראל

שאלה

אני חייב למלא פרטים באיזשהו טופס ואני צריך למלא את המיקוד של עצמון שגב, שמעתי ששינו את המיקוד, מישהו יודע מה מיקוד הדואר החדש של עצמון שגב?

תשובה לשאלה: מה המיקוד של עצמון שגב? מיקוד דואר ישראל
מיקוד הדואר הישן הוחלף בתחילת שנת 2013המיקוד של עצמון שגב באמת השתנה לאחרונה, לישובים קטנים נוספו 2 אפסים למיקוד. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור עצמון שגב הוא: 2017000