מה המיקוד של עמנואל? מיקוד דואר ישראל

שאלה

מעוניין לדעת מהו המיקוד החדש של עמנואל?

תשובה לשאלה: מה המיקוד של עמנואל? מיקוד דואר ישראל
מיקוד דואר ישראל השתנה בשנה האחרונהטוב שאתה שואל, כי המיקוד של עמנואל השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל של עמנואל הוא: 4484500

להלן מידע אודות סניפי דואר בעמנואל:רשימת סניפי דואר בעמנואל

שם הסניף

כתובת

טלפון

פקס

שעות קבלה

פרטים נוספים

מפת הגעה
דואר עמנואל עמנואל, 4484500 עמנואל 09-7921567 א: 12:30 – 09:30, 12:30 – 09:30

ב: 12:30 – 09:30,

ג: 12:30 – 09:30,

ד: 12:30 – 09:30,

ה: 12:30 – 09:30,

ו: 12:00 – 09:00,

שבת: ,
מידע נוסף מפה