מה המיקוד של ניר בנים? מיקוד דואר ישראל

שאלה

מי יודע מה המיקוד החדש של ניר בנים? אני מתכוון כמובן למיקוד דואר ישראל.

תשובה לשאלה: מה המיקוד של ניר בנים? מיקוד דואר ישראל
מיקוד הדואר הישן הוחלף בתחילת שנת 2013טוב שאתה שואל, כי המיקוד של ניר בנים השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור ניר בנים הוא: 7952500