מה המיקוד של נווה זיו? מיקוד דואר ישראל

שאלה

מעוניין לדעת מהו המיקוד החדש של נווה זיו?

תשובה לשאלה: מה המיקוד של נווה זיו? מיקוד דואר ישראל
מיקוד הדואר הישן הוחלף בתחילת שנת 2013החל מתחילת שנת 2013 המיקוד של נווה זיו הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור נווה זיו הוא: 2512300