מה המיקוד של מיתר? מיקוד דואר ישראל

שאלה

מי יודע מהו מיקוד הדואר החדש של מיתר?

תשובה לשאלה: מה המיקוד של מיתר? מיקוד דואר ישראל
מיקוד דואר ישראל השתנה בשנה האחרונההחל מתחילת שנת 2013 המיקוד של מיתר הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור מיתר הוא: 8502500

להלן מידע אודות סניפי דואר במיתר:רשימת סניפי דואר במיתר

שם הסניף

כתובת

טלפון

פקס

שעות קבלה

פרטים נוספים

מפת הגעה
דואר מיתר מיתר, 8502500 מיתר 08-6517843 א: 12:30 – 08:00, 12:30 – 08:00

ב: 12:30 – 08:00, 18:00 – 15:30

ג: 12:30 – 08:00, 18:00 – 15:30

ד: 13:00 – 08:00,

ה: 12:30 – 08:00, 18:00 – 15:30

ו: 12:00 – 08:00,

שבת: ,
מידע נוסף מפה