מה המיקוד של מוצא עילית? מיקוד דואר ישראל

שאלה

שמעתי ששינו את מיקוד הדואר, מישהו יודע מה המיקוד החדש של מוצא עילית?

תשובה לשאלה: מה המיקוד של מוצא עילית? מיקוד דואר ישראל
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013טוב שאתה שואל, כי המיקוד של מוצא עילית השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).הנה מיקוד דואר ישראל החדש של מוצא עילית > 9082000