כפר כנא רשימת רחובות

שאלה

מחפש בנרות רשימת רחובות בכפר כנא, מי יכול לעזור לי?

תשובה לשאלה: כפר כנא רשימת רחובות
בכפר כנא יש 25 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בכפר כנא. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בכפר כנא:1. רחוב אזור המועצה
2. רחוב אזור התעשייה
3. רחוב אל ביאדה
4. רחוב אל ג’מאג’יה
5. רחוב אלבסאתין
6. רחוב אלח’לה
7. רחוב אלח’מריה
8. רחוב אלמחדר
9. רחוב אלמסאלה
10. רחוב אלמשוח
11. רחוב אלנקארה
12. רחוב אלעין
13. רחוב אם דלהם
14. רחוב בי”ס יסודי ג’
15. רחוב ג’בל ח’ויח’ה
16. רחוב ג’פתא
17. רחוב העיר העתיקה)אלבלד(
18. רחוב ואדי זיד
19. רחוב וערת סעד
20. רחוב כפר כנא
21. רחוב כרום אלרישה
22. רחוב כרם אראס
23. רחוב ענטר
24. רחוב פוק אל עין
25. רחוב שכונת בנה ביתך

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות כפר כנא 28 כניסות.רשימת שמות רחובות בכפר כנא 38 כניסות.שמות של רחובות בכפר כנא 32 כניסות.שמות של רחובות כפר כנא 31 כניסות.