כסיפה רשימת שמות רחובות

שאלה

מחפש בנרות רשימת רחובות בכסיפה, מי יכול לעזור לי?

תשובה לשאלה: כסיפה רשימת שמות רחובות
בכסיפה יש 28 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בכסיפה. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בכסיפה:1. רחוב כסיפה
2. רחוב שכ 11
3. רחוב שכ 12
4. רחוב שכ 13
5. רחוב שכ 14
6. רחוב שכ 15
7. רחוב שכ 16
8. רחוב שכ 17
9. רחוב שכ 18
10. רחוב שכ 19
11. רחוב שכ 20
12. רחוב שכ 21
13. רחוב שכ 22
14. רחוב שכ 23
15. רחוב שכ 24
16. רחוב שכ 25
17. רחוב שכ 30
18. רחוב שכ 31
19. רחוב שכ 32
20. רחוב שכ 33
21. רחוב שכ 36
22. רחוב שכ 40
23. רחוב שכ 41
24. רחוב שכ 42
25. רחוב שכ 43
26. רחוב שכ 45
27. רחוב שכ 46
28. רחוב שכ 80

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות כסיפה 61 כניסות.רשימת שמות רחובות בכסיפה 38 כניסות.שמות של רחובות בכסיפה 32 כניסות.שמות של רחובות כסיפה 22 כניסות.