כמה תרומות עמותות לנזקקים צריכות לגייס בשנה כדי לסייע להם?

food people table blurred
Photo by Julia M Cameron on Pexels.com

שאלה

מעוניין לדעת כמה תרומות עמותות לנזקקים צריכות לגייס בשנה כדי לסייע להם?

תשובה

שאלה קשה כי נראה שאף פעם עמותות הנזקקים לא מקבלות מספיק תרומות בכדי לדאוג לכל הנזקקים.
כמו כן, מאחר ומצבם של הנזקקים הוא בתחתית, צריך לדעת גם מה המטרה, לאיזה רמת חיים העמותות צריכות לסייע להם להגיע?
ננסה להתייחס לשאלתך באמצעות החישוב הבא ולאחר מכן, נתאר את המצב הקשה בו מצויות העמותות לנזקקים.
על פי דוח העוני של הביטוח הלאומי בישראל בשנת 2020 יש כ-1,980,309 המוגדרים כעניים.
קו העוני מוגדר לפי הכנסה של 2,403 שקל לנפש והסכום הזה מחושב ביחס לרמת החיים הכללית במדינה.
סכום זה מהווה 50% מההכנסה החציונית.
הכנסה חציונית זה הסכום שמחלק את כל האוכלוסייה לשני חלקים שווים חלק אחד, 50% מאנשים מרוויחים יותר מההכנסה החציונית והחלק השני, 50% מרוויחים פחות.
הסכום שמציין את קו העוני הוא למעשה 50% מההכנסה החציונית.
שכבת הביניים הנמוכה היא בעלת הכנסה של בין 50% ועד 75% מההכנסה החציונית.
אם נרצה לסייע לעניים ולהעלות אותם לקו האמצעי של שכבת הביניים הנמוכה נצטרך להעלות אותם לרמה של 62.5% מהכנסה החציונית.
מאחר ו2,403 שקלים מהווים 50% מההכנסה החציונית, לכן בכדי להעלות את ההכנסה ל-62.5% נצטרך להגיע להכנסה של 3,003 ש”ח לנפש.
שזה אומר תוספת של כ-600 שקלים.
אם נכפיל את התוספת של 600 שקלים במספר העניים שהוא 1,980,309 נקבל שיש צורך במיליארד מאה שמונים ושמונה מיליון ש”ח בכל חודש.
וזה רק בכדי להעלות את העניים לרמה של אמצע מעמד הביניים הנמוך.
חשוב לציין כי התשובה היא פשטנית ולמעשה קו העוני מחושב ביחס לרמת החיים הכללית של כל האוכלוסייה בישראל.
ולכן, ברגע שרמת החיים עולה עבור מרבית האוכלוסייה האמידה, הסכום של קו העוני ירד ויותר עניים יצטרפו להגדרה של עניים.
החישוב של קו העוני הוא יחסי.

רמת העוני בישראל

הביטוח הלאומי נוהג להוציא בכל שנה דוח המכונה “דוח העוני” ובו הוא מפרט את ממדי העוני ואת הפערים החברתיים במדינה.
הדו”ח מציג מדדים שונים וחישובים שונים שמטרתם לזהות שינויים במספר העניים, במצבם ולזהות מגמות של אי שוויון.
שנת 2020 היא שנת הקורונה פגעה באנשים רבים גם בצד הכלכלי.
על פי דו”ח העוני של 2020 רמת החיים ירדה במדינה ב-4.4%, למעשה הצפי (ללא הקורונה) היה שרמת החיים תעלה ב-3.6% ולכן הירידה הריאלית ברמת החיים היא של 8%.
משבר הקורונה פגע באנשים רבים ובעיקר בעצמאיים ובלי עסקים שהם חסרי כל רשת בטחון כלכלית כמו דמי אבטלה מביטוח לאומי.
גם שכירים רבים שעסקו בענפי תיירות, תעופה ומלונאות מצאו את עצמם מחוסרי עבודה וחסרי הכנסה כלכלית מלבד הסיוע מהמדינה.
משבר הקורונה גרם לדרדור של אנשים ממעמד הביניים לעוני.
כיום יש יותר נזקקים מתמיד הזקוקים לעזרה וסיוע כלכלי בכדי לשרוד.
הסיוע הממשלתי הינו מוגבל ותמיד היה מוגבל, ועמותות לנזקקים השלימו את החסר באמצעות מתן תרומות מאנשים בעלי יכולת ויש עמותות שזוכות לסיוע ממשלתי.
המצב כיום הוא כזה שיותר נזקקים פונים לעמותות לסיוע ומצד שני, כמות התרומות לעמותות פחתה בגלל הפגיעה במצב הכללי.
עמותות רבות מדווחות על ירידה בכמות התרומות בגלל הפגיעה הקשה בעסקים רבים.

כמה עמותות לנזקקים יש בישראל?

בישראל יש כ-36,097 עמותות ו-6,283 עמותות (16.5%) פועלות בתחום אספקת שירותי רווחה.
העמותות הגדולות (לפי הכנסה שנתית ב2019) בתחום שירותי הרווחה הן:

 • מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה: 1,255,594,00 ש”ח.
 • הקרן לרווחת נפגעי השואה: 959,081,269 ש”ח.
 • קרן לב”י האגודה למען החייל: 525,180,00 ש”ח.
 • מרכז משען בע”מ: 428,245,00 ש”ח.
 • יד אליעזר: 310,566,735 ש”ח.
 • אמונה: 299,097,00 ש”ח.
 • אלו”ט אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם: 252,088,316 ש”ח
 • בבית – שירותי עזרה לקשיש בביתו: 170,227,902 ש”ח.
 • אלווין ישראל: 158,447,00 ש”ח.
 • קרן מכבי: 154,066,470 ש”ח.
 • פתחון לב מספקת סיוע בפריסה ארצית לקשישים, לנזקקים ולאוכלוסיות מוחלשות: 81,645,440 ש”ח.

(הנתונים מאתר העמותות גיידסטאר)

תרומות לנזקקים

למרות שההכנסות הללו עשויות להראות כהכנסות גבוהות, הרי שהן טיפה בים אם רוצים לסייע לכל הנזקקים.
חשוב להבין שכל אחד מאתנו יכול להשפיע על מצב העוני בישראל.
אפשר להשפיע באמצעות מתן תרומות כספיות לעמותות הללו.
אתם רק צריכים לבחור בעמותה שמספקת שירותים שלדעתכם הם הכי חיוניים ולתרום לעמותה הזו.
והתרומות נחשבות כהוצאה מוכרת לצרכי מס, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
יש דרכים רבות ומגוונות לתרום מלבד תרומות כספיות כגון:

 • תרומות מזון לנזקקים: עמותת פתחון לב מציעה אפשרות של תרומות סלי מזון לנזקקים במחירים שונים.
 • תרומות ריהוט לנזקקים: עמותות כגון: מיד ליעד, מאיר פנים ויד אליעזר אוספות תרומות ריהוט ומחלקות אותם לנזקקים.
 • תרומות מוצרי חשמל לנזקקים: עמותות נזקקים כדוגמת כרמי חסד, מיד ליעד ומאיר פנים אוספות גם תרומות של מוצרי חשמל ומחלקות אותן לנזקקים.
 • תרומות ביגוד לנזקקים: עמותות כמו פתחון לב, חברה טובה ומרק לוינסקי עוסקים בקבלת תרומות של ביגוד ישן וחלוקתם לנזקקים.
 • תרומות צעצועים לנזקקים: תרומות של צעצועים ישנים אתם יכולים להעביר לפרוייקט “ילדים למען ילדים”, גמ”ח עובדיה, מחסן תרומות רמת השרון, עמותת לשובע ועוד.

אם יש לכם ריהוט ישן או בגדים ישנים, צעצועים, מוצרי חשמל שאתם כבר לא צריכים, אתם יכולים לתרום אותם ובכך לשמח נזקק שצריך אותם.