כמה תושבים יש בתל אביב-יפו?

שאלה

אני חפץ לקבל תשובה כמה תושבים יש בישוב תל אביב-יפו?

תשובה לשאלה: כמה תושבים יש בתל אביב-יפו?

בתל אביב-יפו חיים נכון לשנת 2011 כ-404 אלף ו-800 תושבים. צפיפות התושבים בישוב תל אביב-יפו עומדת על כ-7504.7 תושבים לקילומטר רבוע. מקור המידע בפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ראה קישור – http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st02_15.xls


עדכון לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף שנת 2012 חיים בתל אביב יפו כ414,600 תושבים. מקור