כמה תושבים יש בחיפה?

שאלה

איך ניתן למצוא מהו מספרם של התושבים החיים בחיפה?

תשובה לשאלה: כמה תושבים יש בחיפה?

בחיפה חיים נכון לשנת 2011 כ-270 אלף ו-300 תושבים. צפיפות התושבים בישוב חיפה עומדת על כ-3705.8 תושבים לקילומטר רבוע. מקור המידע בפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ראה קישור – http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st02_15.xls


לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר פורסמו בשנת 2013 בחיפה חיים נכון לסוף שנת 2012 כ-272,200 תושבים. מקור הנתונים