כמה תושבים יש בחולון?

שאלה

איך ניתן למצוא מהו מספרם של התושבים החיים בחולון?

תשובה לשאלה: כמה תושבים יש בחולון?

בחולון חיים נכון לשנת 2011 כ-182 אלף ו-600 תושבים. צפיפות התושבים בישוב חולון עומדת על כ-9642.1 תושבים לקילומטר רבוע. מקור המידע בפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ראה קישור – http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st02_15.xls


לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר פורסמו בשנת 2013 בחולון חיים נכון לסוף שנת 2012 כ-185,300 תושבים. מקור הנתונים