כמה שוקל ליטר מים? מה משקלו של ליטר מים?

משקל מאזניים עם סימני שאלה בכל צד

שאלה

מי יודע כמה שוקל ליטר מים? האם זה בדיוק 1 ק"ג?

תשובה לשאלה: כמה שוקל ליטר מים? מה משקלו של ליטר מים?

משקל המים בטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס הוא: 1 ק"ג.

משקלו של חומר תלוי במידת צפיפותו.
ככל שהצפיפות נמוכה יותר פר אותה יחידת נפח, משקלו של החומר קטן יותר.
צפיפות החומר תלויה בטמפרטורה של הסביבה בה נמצא החומר.
כאשר מחממים חומר, נפחו גדל בלי שמסתו משתנה, ועל כן צפיפותו קטנה.
כאשר מדברים על מים, אז במים קיימת תופעה מיוחדת שבה בטמפרטורות שבין 0 – 4 מעלות צלזיוס, צפיפות המים גדלה עם החימום במקום לקטון.
לתופעה זו של ירידה בצפיפות המים בעת ירידת הטמפרטורה קוראים "האנומליה של המים".
אז כפי שכבר הבנת משקל ליטר מים תלוי באיזה טמפרטורה הוא נמצא.

להלן טבלה המתארת את משקל המים וצפיפותו בטמפרטורות שונות:

טמפרטורה צפיפות גרם/ס"מ3 משקל ק"ג/ליטר
0.99987 0.999808
4.0° 1 1
4.4° 0.99999 0.999921
10° 0.99975 0.999681
15.6° 0.99907 0.999007
21° 0.99802 0.99795
26.7° 0.99669 0.996621
32.2° 0.9951 0.995035
37.8° 0.99318 0.993112
48.9° 0.9887 0.988644
60° 0.98338 0.983309
71.1° 0.97729 0.977223
82.2° 0.97056 0.970495
93.3° 0.96333 0.96327
100° 0.95865 0.958593