כמה שוקל אריה בוגר? משקל אריה בוגר?

משקל מאזניים עם סימני שאלה בכל צד

שאלה


מי יודע כמה שוקל אריה בוגר?

תשובה לשאלה: כמה שוקל אריה בוגר? משקל אריה בוגר?


האריה הוא בעל החיים השני בגודלו במשפחת החתוליים (הטיגריס גדול יותר).משקלו של האריה הבוגר משתנה בהתאם למוצאם ולתתי המין שאליו הם משוייכים.לדוגמה משקלם של אריות מרודזיה, קלהרי ופארק קרוגר יכול לנוע בין 189.6 ק”ג עבור זכרים ו126.9 ק”ג עבור נקבות.ולעומת זאת, משקלם של אריות ממזרח אפריקה נע בין 174.9 ק”ג עבור זכרים ו119.5 ק”ג עבור נקבות.מדובר בטווח של משקל כאשר קיימות עדויות על פרטים בעלי מימדים גדולים יותר מאלו שצויינו (למידע נוסף).  להלן מידע אודות משקלם של תתי מינים שונים של האריה אריה אסייתישם מדעי: Panthera leo persicaמשקלו של אריה אסייתי בוגר נע בין 160 עד 190 ק”ג עבור זכרים ו-110 עד 120 ק”ג עבור נקבות.גובה עד הכתפיים מגיע לכ110 ס”מ ואילו אורך השיא של האריה האסייתי הוא 2.92 מטר כולל הזנב.http://en.wikipedia.org/wiki/Asiatic_lion  אריה ברברישם מדעי: Panthera leo leoהסברה היא כי תת מין זה של האריה נכחד אם כי קיימים גני חיות שטוענים כי ברשותם אריה ברברי.תת מין זה נחשב לאחד מתתי המין הגדולים ביותר של האריה.מתעוד היסטורי משתמע כי משקל אריה ברברי בוגר יכל לנוע בין 270 עד 300 ק”ג עבורר זכרים.אורכם של הזכרים כ2.35 עד 2.8 מטר כולל הזנב נהקבות כ-2.5.יש לקחת את הנתונים בערבון מוגבל משום שלא בוצעו מדידות מהימנות.http://en.wikipedia.org/wiki/Barbary_lion אריה מסאישם מדעי: Panthera leo nubicaמשקלו של אריה מסאי בוגר נע בטווח של 145-205 ק”ג עבור זכרים ו100 עד 165 ק”ג עבור נקבות.אורכם כולל הזנב נע בין 2.5 עד 3 מטר עבור הזכרים ואילו אורכם של הנקבות נע בין 2.3 עד 2.6 מטר.http://en.wikipedia.org/wiki/Masai_lion  אריה אפריקאישם מדעי: Panthera leo bleyenberghiמשקל ם של הזכרים נע בין 140 ל242 ק”ג ומשקל הנקבות מגיע ל105-170 ק”ג.אורך הזכרים נע בין 2.5 עד 3.1 מטר והנקבות2.3-2.65 מטר.http://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_African_lion  אריה טרנסוואלשם מדעי: Panthera leo krugeriאורך הזכרים 2.6-3.2 מטר והנקבות2.35-2.75 מטר.משקל הזכרים 150-250 ק”ג והנקבות 110-182 ק”ג.http://en.wikipedia.org/wiki/Transvaal_lion  אריה הכףשם מדעי: Panthera leo melanochaitusבדומה לאריה הבראברי גם תת המין של אריה הכף נכחד.גם הוא היה ידוע במימדיו הגדולים.משקלו של אריה זכר בוגר יכל להגיע עד 250 ק”ג ואורכו היה מגיע עד ל3 מטר.http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_lion