כמה שווה נועם שטרן-פרי? בכמה מעריכים את ההון של נועם שטרן-פרי?

שאלה

מה יודע מה שווי ההון של נועם שטרן-פרי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

תשובה לשאלה: כמה שווה נועם שטרן-פרי? בכמה מעריכים את ההון של נועם שטרן-פרי?

לפי דירוג עשירי ישראל של עיתון פורבס לשנת 2015 השווי של נועם שטרן-פרי הוא: 2.8 מיליארד ש"ח.
הדירוג של נועם שטרן-פרי ברשימת עשירי ישראל הוא במקום ה-50.
מקור המידע: קישור.