כמה שווה זליג ומרטין ונגרובסקי? בכמה מעריכים את ההון של זליג ומרטין ונגרובסקי?

שאלה

מה יודע מה שווי ההון של זליג ומרטין ונגרובסקי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

תשובה לשאלה: כמה שווה זליג ומרטין ונגרובסקי? בכמה מעריכים את ההון של זליג ומרטין ונגרובסקי?

לפי דירוג עשירי ישראל של עיתון פורבס לשנת 2015 השווי של זליג ומרטין ונגרובסקי הוא: 1.1 מיליארד ש"ח.
הדירוג של זליג ומרטין ונגרובסקי ברשימת עשירי ישראל הוא במקום ה-93.
מקור המידע: קישור.