כמה שווה אלי פפושדו? בכמה מעריכים את ההון של אלי פפושדו?

שאלה

מה יודע מה שווי ההון של אלי פפושדו? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

תשובה לשאלה: כמה שווה אלי פפושדו? בכמה מעריכים את ההון של אלי פפושדו?

לפי דירוג עשירי ישראל של עיתון פורבס לשנת 2015 השווי של אלי פפושדו הוא: 1.7 מיליארד ש"ח.
הדירוג של אלי פפושדו ברשימת עשירי ישראל הוא במקום ה-67.
מקור המידע: קישור.