כמה שבועות יש בשנה?

שאלה

מי יודע כמה שבועות יש בשנה?

תשובה לשאלה: כמה שבועות יש בשנה?

לפי לוח השנה הגרגוריאני  יש בשנה מעוברת 52.2857143 שבועות (לפי 366 ימים חלקי 7).
לפי הלוח העברי בשנה מעוברת יש בין 54 שבועות לבין 55 שבועות.
 
שנה מעוברת לפי הלוח העברי
לפי הלוח העברי מוסיפים חודש שלם לשנה ואז יש בשנה מעוברת בין 383 ל-385 ימים. הסיבה לכך שאין מספר מדוייק של ימים בשנה המעוברת העברית היא משום שיש הוספה וגריעה של ימים בסופי החודשים חשוון וכסלו. תוספות וגריעות ימים אלו מבוצעים בלי קשר לעיבור השנה ונועדו בכדי לתאם בין מועדי החגים לימות השבוע, וכדי לחזות טוב יותר את מועדי מולד הירח.
לכן, בשנה מעוברת עברית יש בין 54 שבועות לבין 55 שבועות.
לפי הלוח העברי בכל 19 שנים יש 7 שנים מעוברות.
שנה מעוברת לפי הלוח העברי היא שנה שבחלוקה ל-19 היא נותנת שארית 3, 6, 8, 11, 14, 17 או 0.
 
שנה מעוברת לפי הלוח הגרגוריאני
בשנה מעוברת לפי הלוח הגרגוריאני  מוסיפים יום אחד לחודש פברואר ולכן מספר הימים בשנה מעוברת הוא 366.
שנה מעוברת לפי הלוח הגרגוריאני  היא שנה שמתחלקת ב-4 אך אינה מתחלקת ב-100 אלא אם כן, השנה מתחלקת ב-400.
בכל 400 שנה יש 97 שנים מעוברות.
 
קישורי מידע:
שנה מעוברת בויקיפדיה – ראה קישור.