כמה רגליים יש למרבה רגליים?

שאלה

מי יודע כמה רגליים יש למרבה רגליים?

תשובה לשאלה: כמה רגליים יש למרבה רגליים?

זה תלוי למה מתכוונים כשאומרים מרבה רגליים.
טעות רוווחת היא לכנות בשם "מרבה רגליים" גם מיני נדלים וגם מיני רבי רגליים.
מבין מרבי הרגליים המחזיק בשיא של "בעל מספר הרגליים הגדול ביותר מבין כל רבי הרגליים ומבין כל בעלי החיים הוא – מין רב רגליים בשם המדעי Illacme plenipes.
לIllacme plenipes יש 750 רגליים.
מיני מרבה רגליים שכיחים  הם בעלי 34 עד 400 רגליים.
גם לנדלים שהם מחלקה אחרת מזו של רבי הרגליים, יכולים להיות רגליים רבים. מספר הרגליים במיני נדלים שונים נע בין 30 עד 354 רגליים.
 
 
Illacme plenipes בעל החיים בעל מספר הרגליים הגדול ביותר בממלכת החי
https://www.youtube.com/watch?v=jd8jC1LPXRI
 
מקורות מידע: