כמה צעדים בקילומטר?

שאלה

מי יודע כמה צעדים בקילומטר?

תשובה לשאלה: כמה צעדים בקילומטר?

אורך הצעד משתנה בין אדם לאדם ולכן גם מספר הצעדים במרחק של קילומטר יהיה שונה.
לאורך הצעד יש קשר עם גובה האדם ולכן קיימים הבדלים באורך הצעד בין נשים וגברים (נשים נמוכות יותר מגברים).
אורך צעד ממוצע:
אורך צעד ממוצע עבור גברים: 78 ס"מ ולכן ב1 קילומטר יהיו 1282 צעדים.
אורך צעד ממוצע עבור נשים: 70 ס"מ ולכן ב1 קילומטר יהיו כ 1428 צעדים.


חישוב אורך הצעד:
אפשר לחשב את אורך הצעד באופן הבא:
גברים: מכפילים את הגובה שלהם בסנטימטרים  ב0.415.
נשים: צריכות להכפיל את גובהן בסנטימטרים ב0.413.
דוגמה 1: אורך הצעד של גבר שגובהו 180 סנטימטרים יהיה 74.7 סנטימטרים (180*0.415).
דוגמה 2: אורך הצעד של אישה שגובהה 170 סנטימטרים יהיה70.2 סנטימטרים (170*0.413).


חישוב מספר הצעדים.
לאחר שחישבתם את אורך הצעד שלכם, כעת חלקו 1000 מטר חלקי אורך הצעד שלכם במטרים.
לדוגמה אם אורך הצעד שלכם הוא 72 סנטימטרים, נהפוך ליחידות של מטר ונקבל 0.72 מטר.
וכעת נחלק 1000 מטר ב0.72 מטר ונקבל: כ1389 צעדים.


הדרך המדויקת ביותר לחישוב מספר הצעדים
הדרך הטובה והמדויקת ביותר לחישוב מספר הצעדים היא לספור את הצעדים שאתם מבצעים במרחק נתון.
לבדוק בעזרת ספידומטר של האופניים (או בעזרת אפליקציית ניווט בסלולר) מרחק נתון ולספור בו את הצעדים שאתם עושים.
כעט מצאו את אורך הצעד ע"י חלוקת המרחק במספר הצעדים ותקבלו את אורך הצעד הממוצע שלכם.
דוגמה אם הלכתם מרחק של 1.5 קילומטר וספרתם 2,200 צעדים אז זה אומר שאורך הצעד שלכם הואכ68 ס"מ (1500/2.200).