כמה עצמאיים יש בישראל?

שאלה

מי יודע כמה כמה עצמאיים יש בישראל האם יש יותר עצמאיים או שכירים?

תשובה לשאלה: כמה עצמאיים יש בישראל? להלן הנתונים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור מספר העצמאיים והשכירים בישראל (פורסמו בתחילת 2014 עבור סוף 2012). בשנת 2012 מתוך  3,310,000  שהיו מבוטחים בביטוח הלאומי, 289,000 איש הם עצמאים ו-2,694,000 שכירים.יש יותר עצמאים מאשר שכירים.  מקור המידע: http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n13h.pdf