כמה סנטימטר יש בפיט?

שאלה

מי יודע כמה סנטימטר יש בפיט?

תשובה לשאלה: כמה סנטימטר יש בפיט?

פיט (feet) זו צורת הרבים של פוט (foot) ובעברית – רגל.
1 רגל = 30.48 ס”מ.
 
למחשבון המרה מפיט לס”מ לחץ כאן.
למחשבון המרה מס”מ לפיט לחץ כאן.
 
טבלת המרה מרגל לס”מ:
1 רגל = 30.48 סנטימטרים.
2 רגל = 60.96 סנטימטרים.
3 רגל = 91.44 סנטימטרים.
4 רגל = 121.92 סנטימטרים.
5 רגל = 152.4 סנטימטרים.
6 רגל = 182.88 סנטימטרים.
7 רגל = 213.36 סנטימטרים.
8 רגל = 243.84 סנטימטרים.
9 רגל = 274.32 סנטימטרים.
10 רגל = 304.8 סנטימטרים.
 
טבלת המרה מס”מ לרגל:
1 סנטימטרים = 0.03 רגל.
2 סנטימטרים = 0.07 רגל.
3 סנטימטרים = 0.10 רגל.
4 סנטימטרים = 0.13 רגל.
5 סנטימטרים = 0.16 רגל.
6 סנטימטרים = 0.20 רגל.
7 סנטימטרים = 0.23 רגל.
8 סנטימטרים = 0.26 רגל.
9 סנטימטרים = 0.30 רגל.
10 סנטימטרים = 0.33 רגל.
11 סנטימטרים = 0.36 רגל.
12 סנטימטרים = 0.39 רגל.
13 סנטימטרים = 0.43 רגל.
14 סנטימטרים = 0.46 רגל.
15 סנטימטרים = 0.49 רגל.
16 סנטימטרים = 0.52 רגל.
17 סנטימטרים = 0.56 רגל.
18 סנטימטרים = 0.59 רגל.
19 סנטימטרים = 0.62 רגל.
20 סנטימטרים = 0.66 רגל.
21 סנטימטרים = 0.69 רגל.
22 סנטימטרים = 0.72 רגל.
23 סנטימטרים = 0.75 רגל.
24 סנטימטרים = 0.79 רגל.
25 סנטימטרים = 0.82 רגל.
26 סנטימטרים = 0.85 רגל.
27 סנטימטרים = 0.89 רגל.
28 סנטימטרים = 0.92 רגל.
29 סנטימטרים = 0.95 רגל.
30 סנטימטרים = 0.98 רגל.
31 סנטימטרים = 1.02 רגל.
32 סנטימטרים = 1.05 רגל.
33 סנטימטרים = 1.08 רגל.
34 סנטימטרים = 1.12 רגל.
35 סנטימטרים = 1.15 רגל.
36 סנטימטרים = 1.18 רגל.
37 סנטימטרים = 1.21 רגל.
38 סנטימטרים = 1.25 רגל.
39 סנטימטרים = 1.28 רגל.
40 סנטימטרים = 1.31 רגל.
41 סנטימטרים = 1.35 רגל.
42 סנטימטרים = 1.38 רגל.
43 סנטימטרים = 1.41 רגל.
44 סנטימטרים = 1.44 רגל.
45 סנטימטרים = 1.48 רגל.
46 סנטימטרים = 1.51 רגל.
47 סנטימטרים = 1.54 רגל.
48 סנטימטרים = 1.57 רגל.
49 סנטימטרים = 1.61 רגל.
50 סנטימטרים = 1.64 רגל.
51 סנטימטרים = 1.67 רגל.
52 סנטימטרים = 1.71 רגל.
53 סנטימטרים = 1.74 רגל.
54 סנטימטרים = 1.77 רגל.
55 סנטימטרים = 1.80 רגל.
56 סנטימטרים = 1.84 רגל.
57 סנטימטרים = 1.87 רגל.
58 סנטימטרים = 1.90 רגל.
59 סנטימטרים = 1.94 רגל.
60 סנטימטרים = 1.97 רגל.
61 סנטימטרים = 2.00 רגל.
62 סנטימטרים = 2.03 רגל.
63 סנטימטרים = 2.07 רגל.
64 סנטימטרים = 2.10 רגל.
65 סנטימטרים = 2.13 רגל.
66 סנטימטרים = 2.17 רגל.
67 סנטימטרים = 2.20 רגל.
68 סנטימטרים = 2.23 רגל.
69 סנטימטרים = 2.26 רגל.
70 סנטימטרים = 2.30 רגל.
71 סנטימטרים = 2.33 רגל.
72 סנטימטרים = 2.36 רגל.
73 סנטימטרים = 2.40 רגל.
74 סנטימטרים = 2.43 רגל.
75 סנטימטרים = 2.46 רגל.
76 סנטימטרים = 2.49 רגל.
77 סנטימטרים = 2.53 רגל.
78 סנטימטרים = 2.56 רגל.
79 סנטימטרים = 2.59 רגל.
80 סנטימטרים = 2.62 רגל.
81 סנטימטרים = 2.66 רגל.
82 סנטימטרים = 2.69 רגל.
83 סנטימטרים = 2.72 רגל.
84 סנטימטרים = 2.76 רגל.
85 סנטימטרים = 2.79 רגל.
86 סנטימטרים = 2.82 רגל.
87 סנטימטרים = 2.85 רגל.
88 סנטימטרים = 2.89 רגל.
89 סנטימטרים = 2.92 רגל.
90 סנטימטרים = 2.95 רגל.
91 סנטימטרים = 2.99 רגל.
92 סנטימטרים = 3.02 רגל.
93 סנטימטרים = 3.05 רגל.
94 סנטימטרים = 3.08 רגל.
95 סנטימטרים = 3.12 רגל.
96 סנטימטרים = 3.15 רגל.
97 סנטימטרים = 3.18 רגל.
98 סנטימטרים = 3.22 רגל.
99 סנטימטרים = 3.25 רגל.
100 סנטימטרים = 3.28 רגל.