כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

שאלה

מי יודע כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

תשובה לשאלה: כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

סנטימטר זו יחידה למדידת אורך ומטר רבוע זו יחידה ליחידת שטח לכן, מה שצריך לשאול זה כמה סנטימטרים רבועים יש במטר רבוע.
התשובה לכך היא: 1 מטר רבוע = 10,000 סנטימטר רבוע.
בשני מטר רבוע יהיו 20,000 סנטמטרים רבועים וכך הלאה.