כמה נשים היו לאברהם אבינו?

שאלה

מי יודע כמה נשים היו לאברהם אבינו?

תשובה לשאלה: כמה נשים היו לאברהם אבינו?

לאברהם היו 3 נשים: שרה, הגר וקטורה.
שרה נישאה לאברהם עוד כשגרו באור כשדים ואילו קטורה נישאה לאברהם כאשר הוא היה זקן.
לאחר כ10 שנים שאברהם ויצחק ישבו בארץ כנען, הציעה שרה לאברהם לקחת לו את הגר לאישה (הגר היתה השפחה שלה).
ועם קטורה התחתן אברהם כשהיה כבר זקן.
שרה ילדה לאברהם את יצחק.
הגר ילד את ישמעאל.
וקטורה ילדה לאברהם ששה בנים: זמרן, יקשן, מדן, מדין, ישבק ושוח.
חז"ל חלוקים בנושא ויש שטוענים כי קטורה היא הגר.