כמה מטר יש בקילומטר?

שאלה

מי יכול לענות לי כמה מטר יש בקילומטר?

תשובה לשאלה: כמה מטר יש בקילומטר?

בקילומטר אחד יש 1,000 מטרים.