כמה מורים יש בישראל?

שאלה

מי יכול לומר לי כמה מורים יש במערכות החינוך השונות בישראל?

תשובה לשאלה: כמה מורים יש בישראל?


לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מעודכן לשנת 2012), בישראל יש כ131,660 מורים במערכות החינוך היסודי, חטיבת הביניים ובתיכון.

בחינוך היסודי יש 74,311 מורים.

בחטיבת הביניים יש 30,603 מורים.

בחטיבה עליונה יש 43,424 מורים.

במספר שמציין את סה”כ המורים כל מורה נספר רק פעם אחת גם אם הוא מלמד במספר מערכות חינוך.בנוסף, מספר הגננות בישראל עומד על 13,283 גננות.

מקור הנתונים: http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n13h.pdf