כמה לידות יש ביום בישראל?

שאלה


מישהו יודע כמה לידות יש בישראל ביום? רק תשובות מהימנות בבקשה.

תשובה לשאלה: כמה לידות יש ביום בישראל?

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל שיעור הילודה בישראל (עבור שנת 2012) הוא 170,940 לידות בשנה.ולכן בישראל בממוצע יש 468.3 לידות ביום.