כמה כהנים יש בישראל?

שאלה

מי יודע כמה כהנים יש בישראל? כמה אנשים עם שם משפחה כהן יש בישראל?

תשובה לשאלה: כמה כהנים יש בישראל?

כיום יש כנראה יותר אבל לפי הנתונים שבקישור הזה הרי שבישראל יש כ169,655 אנשים בעלי שם משפחה כהן והם מהווים כ1.93% מסה”כ האוכלוסיה.
 
לפי המסורת היהודית בעלי שם המשפחה כהן הם מצאצאי אהרן הכהן. 
אולם, קיימים שמות משפחה נוספים שלהם מיוחסים כשמות ייחודיים לצאצאי הכהנים.
שמות כמו: הנא, כגן, קגן, קוגן, קאהן, קון, כהנמן, כוהנר, ברכגן, ברקן (לא מעוברת), כ”ץ (= כהן צדק), מזא”ה (= מזרע אהרן הכהן).
בנוסף, בעדות שונות יש יחוס למשפחת הכהנים גם לשמות כמו: גינדי, רפפורט, אליאב (מעוברת מאליוביץ’), בנצ’קובסקי, מולקנדוב, ארזי ושמות נוספים.
 
 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%94%D7%9F