כמה יבשות יש בכדור הארץ

שאלה

מי יודע כמה יבשות יש בכדור הארץ?

תשובה לשאלה: כמה יבשות יש בכדור הארץ

ליבשת יש הגדרות שונות ולכן קיימות מספר גישות לחישוב היבשות על פני כדור הארץ.
הגישה הרווחת כיום היא שיש 7 יבשות. 
קיימות שיטות חלוקה נוספות ל3,4,5 ו-6 יבשות.
להלן שמות היבשות לפי גודלן (מהקטנה לגדולה):
אסיה
אפריקה
צפון אמריקה
דרום אמריקה
אנטרטיקה
אירופה
אוסטרליה
ההגדרה של יבשת כ"שטח גדול ורציף של יבשה על פני כדור הארץ" איננה ברורה והיא תלויה במוסכמות.
כך לדוגמה גרינלנד שמשתרעת על שטח אדמה עצום של 2,166,086 קמ"ר, נחשבת כאי הכי גדול ולא כיבשת.
לשם השוואה שטחה של אוסטרליה, היבשת הקטנה ביותר הוא: 7,617,930 קמ"ר.
את האיים משייכים ליבשת שאליה הם קרובים.
קיימות שיטות חלוקה נוספות ל3,4,5 ו-6 יבשות.
מקור מידע: קישור