כמה חמצן יש באוויר?

שאלה

מי יודע כמה חמצן יש באוויר?

תשובה לשאלה: כמה חמצן יש באוויר?

אחוז נפח החמצן מסה"כ הגאזים שבאוויר יבש הוא כ20.95%.
הרכב האוויר הוא כדלקמן:
חנקן:  78.09% 
חמצן: 20.95%
ארגון: 0.93%
פחמן דו חמצני: 0.039%.
וכמות נוספת של גאזים בעלי חלק זניח מבחינת הנפח כמו: הליום, ניאון ומתאן.
מדובר רק על נפחי הגזים באוויר יבש. בדרך כלל האוויר יכיל גם מים. בגובה הים האוויר יכיל כ1% מים ו0.4% בכל האטמוספרה.
כמות החמצן האפקטיבי (כמות החמצן הזמינה לנשימה) משתנה עם העליה בגובה מהאדמה.
בגובה פני הים קיים ריכוז גבוה יותר של חמצן אפקטיבי מאשר בהרים גבוהים.
להלן טבלה המתארת את הירידה בריכוז החמצן האפקטיבי עם העליה בגובה.

טבלת ריכוז החמצן לפי העליה בגובה

 
גובה במטרים אחוז חמצן אפקטיבי
0 20.9
500 19.6
1000 18.4
1500 17.3
2000 16.3
2500 15.3
3000 14.4
3500 13.5
4000 12.7
4500 11.9
5000 11.2
5500 10.5
6000 9.9
6500 9.3
7000 8.7
7500 8.2
8000 7.7
8500 7.2
9000 6.8
 
מקורות מידע
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
http://www.higherpeak.com/altitudechart.html