כמה חלבון יש בקופסת טונה, כמה חלבונים יש בקופסת טונה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

רשימת חומצות אמינות שמרכיבות את הDNA

שאלה

מי יודע כמה חלבון יש בקופסת טונה, כמה חלבונים יש בקופסת טונה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

תשובה לשאלה: כמה חלבון יש בקופסת טונה, כמה חלבונים יש בקופסת טונה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

בקופסת טונה משומרת במים יש (לדוגמא טונה סטארקיסט) יש 27.7 גרם חלבון.
בקופסת טונה משומרת במים של סטארקיסט יש 160 גרם כולל מים ו112 גרם משקל לאחר סינון וכמות החלבון ב100 גרם משקל מסונן היא: 24.8 גרם חלבון (הנתונים מרישומי היצרן על קופסת הטונה).
מנתוני ארגון החקלאות האמריקאי בטונה משומרת במים יש 19.44 גרם חלבון ל100 גרם.
ציון האיכות של החלבון בטונה משומרת הוא: 148 (ציון גבוה מ100 מצביע על חלבון מלא ואיכותי).
ציון האיכות מראה כי החלבון בטונה משומרת הוא שלם ובאיכות גבוהה מאוד.