כמה זמן זה מיליון שניות

שאלה

מי יודע כמה זמן זה מיליון שניות?

תשובה לשאלה: כמה זמן זה מיליון שניות

1 מיליון שניות = 277 שעות, 46 דקות ו40 שניות.
או
1 מיליון שניות = 11 ימים, 6 שעות,  דקות ו40 שניות.
 
*מחלקים מיליון ב3600 ומקבלים את הזמן בשעות.