כמה זה מיליון כפול מיליון

שאלה

מי יודע כמה זה מיליון כפול מיליון?

תשובה לשאלה: כמה זה מיליון כפול מיליון

מיליון כפול מיליון נקרא: טריליון לפי השיטה האמריקאית וביליון לפי השיטה האירופאית.
מיליון כפול מיליון = 1,000,000,000,000 או 10 בחזקת 12.