כמה זה מיליארד שניות

שאלה

מי יודע כמה זה מיליארד שניות?

תשובה לשאלה: כמה זה מיליארד שניות

1 מיליארד שניות (1,000,000,000) = 277,777 שעות, 46 דקות ו40 שניות ו8 מיליוניות השניה.
או
11,574 ימים, 1 שעה, 46 דקות וכמעט 40 שניות.