כמה זה מאית דקה

שאלה

מי יכול לומר לי כמה זה מאית דקה

תשובה לשאלה: כמה זה מאית דקה


במאית דקה יש 6 עשיריות שניה .מחלקים 60 שניות חלקי 100 .בעשירית דקה יש 6 שניות ובמאית דקה יש 0.6 שניות שזה 6 עשיריות השניה .