כמה דקות זה חצי שעה

שאלה

מי יכול לומר לי כמה דקות זה חצי שעה

תשובה לשאלה: כמה דקות זה חצי שעה

בשעה יש 60 דקות ולכן בחצי שעה יש 30 דקות.