כמה אשכנזים יש בישראל? מי יודע כמה יהודים אשכנזים יש בארץ?

שאלה


מי יכול לומר לי כמה יהודים אשכנזים יש בישראל? מה יש יותר מזרחים או אשכנזים?

תשובה לשאלה: כמה אשכנזים יש בישראל? מי יודע כמה יהודים אשכנזים יש בארץ?


לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש יותר אשכנזים מאשר מזרחים וילידי הארץ הם קבוצת המוצא הגדולה ביותר. להלן נתונים על אוכלוסיית היהודים לפי ארץ מוצא.סה"כ יהודים בישראל 6,451,200 נפש.687,300 יהודים שמוצאם בארצות אסיה המהווים 10.7% מאוכלוסיית היהודים בארץ.904,900 יהודים שמוצאם בארצות אפריקה המהווים 14% מאוכלוסיית היהודים בארץ.2,242,500 יהודים אשכנזים שמוצאם בארצות אמריקה-אירופה והם מהווים 34.8% מאוכלוסיית היהודים בארץ.2,616,500 יהודים צברים ילידי הארץ המהווים 40.6% מאוכלוסיית היהודים בארץ. מקור המידע: ראה קישור.